Opláštenie síl

Úlohou projektu bolo opláštenie skladovacích nádrží tepelným izolantom, aby nebola dotknutá existujúca konštrukcia. Za týmto účelom bola navrhnutá samostatná oceľová konštrukcia, ktorá nesie izolačný plášť. Predmetom statického výpočtu bolo navrhnúť konštrukciu tak, aby svojou tuhosťou odolávala účinkom vetra a pri deformácií nedošlo ku kontaktu s vnútornou konštrukciou. Našim cieľom bolo vytvoriť typickú konštrukciu pre všetkých 10 nádrží. Nakoľko nádrže nie sú rovnaké, súčasťou projektu bolo aj zameranie a namodelovanie skutkového stavu všetkých vyústení z nádrží a následný návrh konštrukcie tak, aby sedela na ktorúkoľvek z nich. Týmto spôsobom prevádzkovateľ ušetrí a vo fáze výstavby už nepotrebuje venovať čas projektovej časti.

  • Rok2022
  • PolohaŠenkvice
  • Typ projektuRealizačný projekt na úrovni VD
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.