Náš inteligentný prvok Vám ušetrí aj týždne času

Tibor
Mar 06, 2019

Pri projektovaní oceľových konštrukcií (ďalej iba OK) sme objavili priestor, ktorý sme vďaka našim skúsenostiam s prácou v programe Tekla structures pretavili do výrazného šetrenia času. Zhotovujeme si vlastné inteligentné podporné podprogramy - makrá, ktoré znižujú prácnosť a dovoľujú projektantovi venovať sa detailom, na ktorých naozaj záleží.

Nové makro v našom arzenáli má názov "Inteligentný prvok" a je ukážkou toho, aké výhodné je keď OK navrhuje priamo statik a nie kreslič.

Inteligentný prvok je nástroj, ktorý dokáže sám meniť prierez prostého nosníka v závislosti od jeho dĺžky a zaťaženia. Stačí zvoliť typ prierezu, zaťaženie a dvomi bodmi nosník namodelovať.

Aké sú výhody? Bez toho aby došlo ku tvoreniu statického modelu vo výpočtovom programe dokážeme s 95% presnosťou predpovedať prierez nosníka a následne:

  1. Vieme klientovi odhadnúť približnú hmotnosť konštrukcie a dodať približný výkaz materiálu. Klient môže začať dopytovať dodávateľov o niekoľko týždňov skôr. 2.Šetríme čas a sme schopní dodržať aj kritickejšie termíny ako predtým. Po navrhnutí konštrukcie v 3D modeli sa konštrukcia posúdi detailnejšie vo výpočtom programe. Väčšinou však už nebýva potrebná zmena prierezov. Výpočet aj projektové práce môžu preto bežať súčasne a ich následnosť už nieje potrebná.
  2. Dokážeme navrhnúť detaily spojov "Na prvú dobrú". Vzájomná veľkosť spájaných prierezov veľmi ovplyvňuje typ spoja, ktorý môže byť použitý. Ak sa po výpočte prierezy zmenia, aj návrh spojov medzi prvkami OK musí byť zmenený. Tieto práce odpadajú.

Vždy keď nám projektantom odpadne prácnosť pocíti to klient na skoršom odovzdaní, prepracovanejšom a domyslenejšom návrhu a nižšej cene.

Robíme pre to všetko a preto neustále vyvýjame vlastné nástroje na to, aby sme si hodinovú sadzbu dokázali obhájiť. Pretože byť lacní ale pomalí neslúži žiadnej strane.

Inteligentý prvok je iba jedným z týchto nástrojov. Vo videu nižšie si môžete pozrieť ako funguje.

Similar Post