Cold Box Structure

V tomto prípade sa jedná o vežovú konštrukciu s nosným oceľovým skeletom. Zariadenie slúži na skvapalňovanie plynov, je vysoké 36 m a pri modelovaní bolo dbané na kompletnú obslužnú funkcionalitu ako vnútorné rebríky, revízne otvory, prestupy potrubí aj spôsob transportu.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.