Naša firma sa zaoberá projekčnou činnosťou v rámci statiky všetkých stupňov prípravy stavebného projektu vrátane výrobnej dokumentácie a výpočtov. Okrem projekčnej činnosti sa venujeme aj expertnej a konzultačnej činnosti. Vieme vám vyhotoviť statický posudok pre každý stupeň projektovej prípravy ako pre novú stavbu, tak aj pre jej prípadnú rekonštrukciu. Takisto vyhotovujeme statické protiposudky na nové či existujúce stavby, čo je už bežná prax u našich západných susedov.

Projektová dokumentácia

Pre nášho zákazníka sme schopní spracovať statickú časť projektu vo všetkých stupňoch projektovej prípravy a to:

  • stavebný zámer, 
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie, 
  • dokumentácia pre stavebné povolenie, 
  • tendrová dokumentácia, 
  • dokumentácia realizácie stavby, 
  • výrobná dokumentácia s CNC , 
  • pasportizácia, 
  • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.


Máme bohaté skúsenosti ako s priemyselnými stavbami, tak aj s bytovými, komerčnými či administratívnymi budovami. Takisto Vám vieme vypracovať statický posudok s menším projektom pre rekonštrukciu bytových priestorov či iné statické úpravy, vyžadujúce si vyjadrenie odborníka, v tomto prípade statika. 

Medzi naše skúsenosti taktiež patria špecifické konštrukcie ako pohyblivá mostná oceľová skruž, vibrostoly, potrubné mosty, telekomunikačné stavby (stožiare, veže) atď.

Statický posudok

Posudky nosných konštrukcií naša firma dodáva vo vysokej kvalite od svojich začiatkov v roku 1996. V programe STAAD.Pro, ktorý je  celosvetovo uznávaný a garantuje správnosť výsledkov ako jeden z mála na svete, Vám vypracujeme výpočet potrebných dimenzií konštrukcie aby ste  mohli spokojne spávať. I keď výsledkom posudku môže byť aj to nie  príjemné ako prehlásenie o katastrofálnom stave konštrukcie alebo že  daná stavebná úprava nie je možná, v našej firme týmto nekončíme.  Súčasne s posudkom dávame klientom riešenia, ako dosiahnuť požadovaný  efekt inak. Riešenie existuje vždy. Ešte ani jeden jediný klient  neodišiel od nás smutný s negatívnym výsledkom. Často je potrebné zmeniť  určité predpoklady a požadovaný efekt spoločne dosiahneme, pretože kde  je vôľa, tam je cesta.

Viac informácií

Výrobná dokumentácia

Výrobné dokumentácie, alebo aj dielenské dokumentácie, sú našou  mimoriadne silnou stránkou od roku 2008. Program Tekla Structures, ktorý  ovládame na majstrovskej úrovni vytvára presný 3D model použiteľný aj  do budúcna. Proces zhotovenia výrobnej dokumentácie prebieha od počiatku  zhotovením modelu celej konštrukcie s presnosťou na desatinu milimetra.  Vďaka tomu vieme vykresliť konštrukcie tak, že pri výrobe všetko  zapadne do seba ako skladačka z lega.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu? Chcete odhadnúť cenu projektu za statiku pred tým ako si vôbec objednáte projekt? STADING, spol. s. r. o. poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo pre nosné konštrukcie, v rámci ktorých Vám vypracujeme predbežný návrh nosnej konštrukcie za účelom odhadu a stanovenia predbežných nákladov na stavbu a jej realizáciu.

Telekomunikačné stavby

V neposlednom rade sa spoločnosť STADING taktiež orientuje na vyhotovovanie posudkov pre  telekomunikačné stavby. V súvislosti s telekomunikačnými stavbami Vám vypracujeme posudok pre
inštaláciu nových technológií pre existujúce stavby (stožiare, veže atď.) , výstavbu nových
telekomunikačných stavieb, výstavbu nových telekomunikačných stavieb na už existujúcich budovách

či rekonfiguráciu existujúcich objektov. V prípade záujmu o referencie pre daný typ stavebných úprav
nás prosím kontaktuje malom alebo telefonicky.

Realizačný projekt

Realizačné projekty sú základnou súčasťou každého projektu. Od zamerania  existujúcej konštrukcie, cez návrh až po profesionálne výkresy Vám  zhotovíme všetko. Naše výkresy výstuže a tvaru ŽB konštrukcií detailne a  prehľadne popisujú spôsob vystuženia tak, aby robotníci na stavbe  nepotrebovali nič ďalšie a mohli neprerušovane pracovať. Výkresy  oceľových konštrukcií majú oveľa väčšiu hodnotu vo forme výrobnej  dokumentácie, avšak sú tiež súčasťou nižších stupňov dokumentácie pre získanie stavebného povolenia,  ktoré Vám spracujeme ku Vašej spokojnosti.

Špeciality

Milujeme netradičné konštrukcie a požiadavky. Je to oživenie našej práce  a vždy sa s Vami radi pustíme do niečoho “iného”. I keď by sa väčšinou v statike a stavbárčrine nič hýbať nemalo, vyskytnú sa občas aj konštrukcie  pomerne strojného charakteru, do ktorých sa radi zaangažujeme. Takéto  projekty nás vedia nabudiť novým elánom.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.