Statický posudok novej alebo existujúcej konštrukcie

Je dôležité rozlíšiť, či vo Vašom prípade potrebujete návrh alebo  posudok. Odvíja sa od toho časová náročnosť aj cena. Statický návrh  konštrukcie predstavuje vytvorenie nového riešenia alebo úpravu návrhu  pre novú konštrukciu. Zväčša do prác vstupujeme s podkladmi od iných  profesií. Práce v tomto prípade obsahujú návrh dimenzií / profilov  nosných prvkov, ich priestorové rozloženie, spolupôsobenie  a optimalizáciu.

Vo firme STADING plánujeme vopred a tam, kde  predpokladáme v budúcnosti spoje, či montážne diely upravujeme  navrhovanú konštrukciu tak, aby odzrkadľovala reálnu konštrukciu  v budúcnosti. Pre väčšinu projektov je pravidlom, že takýto statický  výpočet tvoríme ruka v ruke zároveň s projektom pre stavebné povolenie  a/alebo realizačným projektom.

Statický posudok existujúcej  konštrukcie obsahuje vyjadrenie autorizovaného statika ku stavu nosnej  konštrukcie a jej bezpečnosť, resp. vplyv na možné ohrozenie životov, či  majetku. Obsahuje aj vyjadrenie ku následkom plánovaných zásahov do  existujúcej konštrukcie. Upozorňujeme, že právoplatným výsledkom  statického posudku môže byť aj negatívne stanovisko!

Našou  špecializáciou je prevažne priemyselný sektor, napriek tomu je dobrým  príkladom statický posudok vyrezania otvoru do nosnej steny v bytovom  dome. Takýto posudok vyžaduje kooperáciu všetkých susedov pod aj nad posudzovaným miestom, zohľadnenie zmeny tuhostných pomerov pre celú budovu a napriek dlhým hodinám odborných prác môže byť záverom posudku:

„Stavebný zákrok je neprípustné vykonať vzhľadom na pravdepodobné znehodnotenie majetku a ohrozenie životov.“

V spoločnosti  STADING si zakladáme na skutočnej hodnote dodanej klientovi a preto –  ak je to však možné – statický posudok od nás väčšinou obsahuje aj návrh  riešenia. Toto riešenie je možné v ďalšom kroku rozvinúť v projekte  stavebných úprav, aby by splnilo plánovanú funkciu.

Výpočet statiky v programe STAAD.Pro

Firma STADING zhotovuje výpočet v programe STAAD.Pro od spoločnosti Bentley, ktorý garantuje správnosť výsledkov.  Spoločnosť Bentley pravidelne dodáva kontrolné výpočty Komisii pre  jadrovú reguláciu Spojených Štátov Amerických – USNRC. Výpočtový Program  STAAD.Pro je schváleným programom pre výpočty konštrukcií v jadrovej  energetike. Sme jedni z mála, ktorí na území SR vlastnia licencie  a pracujú v tomto programe.

Statický protiposudok

Bratislava, 25.9.2015. Médiá jedno po druhom oznamujú verejnosti, že Apollo biznis centrum 1  ohrozuje na životoch tisíce ľudí. Tieto noviny sme nikdy čítať nemuseli.  Stačilo, ak by bol ku spomínamému statikovi pripojený aj druhý  nezávislý tím, ktorý by správnosť výpočtov overil. Nezávislé overenie je  bežná prax v zavedených zahraničných projektových firmách a po týchto  udalostiach sa začína zavádzať takéto overovanie konečne aj u nás.

Pri  nákladoch na stavbu s úžitkovou plochou 44 000 m2 cena za takýto  posudok predstavuje doslova drobné. Ak sa na problematiku pozeráte  z pohľadu investora, mali by ste zvážiť protiposudok statického výpočtu  nezávislou firmou. Pre niekoho sú to najlepšie investované financie  v živote. Pre niektorých to môžu byť zbytočné výdavky  naviac, nepoužiteľná budova a riskovanie životov mužov a žien, ktoré sa  už nemusia vrátiť ku svojim rodinám.

Firma STADING s.r.o. Vám  zhotoví druhý nezávislý statický posudok stavebnej konštrukcie, vďaka  ktorému budete lepšie spávať a uistíte sa, že vaša vízia neskončí  v troskách. Tu sa opäť dostávame k výhodám používania programu STAAD.Pro  v našej firme.

Je múdre používať nielen inú statickú kanceláriu  ale aj iný výpočtový program pre potvrdenie správnosti výsledkov.  V tomto prípade je pravdepodobnosť vysoká, že u nás sa stretnú oba  faktory.

Statická optimalizácia

Ďalšia forma statického protiposudku, ktorý sa objavuje na našich  stoloch je optimalizácia konštrukcie. Ako výsledok protiposudku z našej  strany môže byť, že konštrukcia vyhovuje nárokom medzných stavov pre  únosnosť aj používateľnosť, ibaže… ich rezerva je natoľko veľká, že  existuje reálna možnosť na výstavbe ušetriť značné zdroje. Je dôležité  zdôrazniť, že vo firme STADING sa nikdy netlačí na limit konštrukcie.  Šetrenie na nosnej konštrukcii nepatrí k múdrym rozhodnutiam pokiaľ nie  je prvý návrh konštrukcie výrazne predimenzovaný. Aj toto sa však pri  niektorých návrhoch stáva.

Druhou formou optimalizácie a záverom nášho protiposudku môže byť, že napriek vyhovujúcemu návrhu aj rozumnej  rezerve v únosnosti konštrukcie, existuje možnosť ušetriť zdroje v zmene konštrukčného riešenia. Statický posudok od firmy STADING Vám inými  slovami súčasne pomôže skonzultovať aj vhodnosť zvoleného pracovného  postupu, typu konštrukcie a výberu materiálov.

Jedným z mnohých  príkladov z praxe je návrh veľkorozponovej oceľovej konštrukcie, ktorá  bola z hľadiska únosnosti v poriadku, bez prehnaných dimenzií  konštrukčných prvkov, avšak neprakticky rozdelená na montážne celky.  Cena výroby aj materiálu bola optimálna ale pre transport na miesto  stavby by bolo potrebné zabezpečiť prejazd nadrozmernej prepravy a  vyžiadať povolenia od SSC, polície a podobne. Pritom na ušetrenie  financií stačilo len viac plánovať vopred.

Cena za statický posudok

Bez ohľadu na to, či ide o protiposudok, konzultáciu, návrh alebo  posúdenie existujúceho diela, tvoríme cenovú ponuku po obhliadke  a naštudovaní podkladov. Cenová ponuka sa ku Vám dostane do piatich  pracovných dní, väčšinou však do 48 hodín.

Pri konzultáciách s Vami sa budeme venovať odpovediam na otázky, ktoré ovplyvnia vývoj  konštrukcie a Vaše náklady na výstavbu rádovo viacej ako sú náklady na  projekčné práce. Takým príkladom je plánovanie skutočnej životnosti  konštrukcie, nákladov na údržbu počas životnosti, vízie na expandovanie  výstavby a tým aj priťaženia v budúcnosti, rezervy na korozívne úbytky,  prepravné možnosti, manipulačné možnosti a minimalizácia času potrebného  na výstavbu. Toto všetko sa dá naplánovať a zohľadniť.

Pri  naceňovaní prác v našej spoločnosti sa nikdy nepýtame na „Váš budget“. Podľa nášho presvedčenia je cena za kvalitnú prácu rovnaká vždy a aj keď  máte rozpočet na výstavbu veľkorysý, ponuka sa nemá odvíjať úmerne k nemu.

Ak Vás zaujal náš prístup k remeslu, pokojne si vyžiadajte  nezáväznú cenovú ponuku vo formulári nižšie alebo nás kontaktujte  akýmkoľvek iným spôsobom. V ďalšom kroku, po prvej konzultácii, je už  potom plne na Vás, či sa rozhodnete s nami spolupracovať. Ďakujeme za  Váš čas strávený na našom webe.

Dajte si zdarma vypracovať nezáväznú ponuku na statický posudok

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.