Sekcionálne schodisko nádrže

Úlohou bol návrh, vykonštruovanie a odovzdanie detailnej výrobnej dokumentácie na schodisko zdvojenej veľkokapacitnej nádrže. Zvolili sme odmietnutie tradičného stáčania schodiskových schodníc, pretože to vyžaduje veľkú náročnosť na presný polomer, vnáša napätia a plasticitu do prvkov a navyše komplikuje prichytávanie pororoštových stupňov. Vďaka podkladu od strojných inžinierov, sme vyniesli do modelu tvar nádrže, na ktorú sme prichytili mnohouholníkovú konštrukciu schodiska, na ktorom boli jednotlivé ramená priame. Vďaka tomu bolo možné znížiť náklady na výrobu, skrátiť čas výroby OK a maximalizovať opakovateľnosť jednotlivých prvkov konštrukcie. V tomto prípade boli pre výkresy montážnych zostáv použité rozvinuté pohľady na plášť nádrže, ktoré sprehľadnili spôsob montáže.

Detaily

  • Dátum06/2016
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.