Statický posudok

Posudky nosných konštrukcií naša firma dodáva v “diplomovkovej” kvalite  od svojich začiatkov v roku 1996. V programe Staad Pro, ktorý je  celosvetovo uznávaný a garatnuje správnosť výsledkov ako jeden z mála na  svete, Vám vypracujeme výpočet potrebných dimenzií konštrukcie aby ste  mohli spokojne spávať. I keď výsledkom posudku môže byť aj to nie  príjemné ako prehlásenie o katastrofálnom stave konštrukcie alebo že  daná stavebná úprava nie je možná, v našej firme týmto nekončíme.  Súčasne s posudkom dávame klientom riešenia, ako dosiahnuť požadovaný  efekt inak. Riešenie existuje vždy. Ešte ani jeden jediný klient  neodišiel od nás smutný s negatívnym výsledkom. Často je potrebné zmeniť  určité predpoklady a požadovaný efekt spoločne dosiahneme, pretože kde  je vôľa, tam je cesta.

Viac informácií

Výrobná dokumentácia

Výrobné dokumentácie, alebo aj dielenské dokumentácie, sú našou  mimoriadne silnou stránkou od roku 2008. Program Tekla Structures, ktorý  ovládame na majstrovskej úrovni vytvára presný 3D model použiteľný aj  do budúcna. Proces zhotovenia výrobnej dokumentácie prebieha od počiatku  zhotovením modelu celej konštrukcie s presnosťou na desatinu milimetra.  Vďaka tomu vieme vykresliť konštrukcie tak, že pri výrobe všetko  zapadne do seba ako skladačka z lega.

Viac informácií

Realizačný projekt

Realizačné projekty sú základnou súčasťou každého projektu. Od zamerania  existujúcej konštrukcie, cez návrh až po profesionálne výkresy Vám  zhotovíme všetko. Naše výkresy výstuže a tvaru ŽB konštrukcií detailne a  prehľadne popisujú spôsob vystuženia tak, aby robotníci na stavbe  nepotrebovali nič ďalšie a mohli neprerušovane pracovať. Výkresy  oceľových konštrukcií majú oveľa väčsiu hodnotu vo forme výrobnej  dokumentácie, avšak sú tiež súčasťou realizácie a stavebného povolenia,  ktorú Vám spracujeme ku spokojnosti.

Špeciality

Milujeme netradičné konštrukcie a požiadavky. Je to oživenie našej práce  a vždy sa s Vami radi pustíme do niečoho “iného”. I keď by sa väčšinou v  statike a stavbarine nič hýbať nemalo, vyskytnú sa občas aj konštrukcie  pomerne strojného charakteru, do ktorých sa radi zaangažujeme. Takéto  projekty nás vedia nabudiť novým elánom.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.